Coronavirus

Update (20-05-2020)

De praktijk hanteert weer de reguliere openingstijden met het handhaven van de maatregelen rondom COVID-19. De assistente zal een strakkere triage dan normaal moeten hanteren en veel zal in overleg gaan met de huisarts. Tevens bieden wij nog steeds de mogelijkheden aan tot beeldbellen en foto’s opsturen om zo min mogelijk patiëntenstroom in de praktijk te krijgen. 

Daarnaast start Sandra, onze praktijkondersteunster, haar spreekuur weer. Dit houdt in dat uw afspraak voor de diabetes controle of bloeddruk controle door kan gaan. Helaas geldt dit nog niet voor de controles voor COPD en astma patiënten. Ook voor het spreekuur van Sandra gelden de huidige maatregelen rondom COVID-19, dus hoest u / niet u en/of heeft u koorts dan mag u niet op de praktijk komen.

Heeft u een afspraak op de praktijk? Neem dan pas plaats in de wachtkamer op het tijdstip van de afspraak. Bent u vroeger dan de afspraaktijd dan vragen wij u om buiten te wachten of in uw auto. 

Graag komt u alleen.

Alleen 1 begeleider mee als dit strikt noodzakelijk is.

Maximaal 3 patiënten mogen plaatsnemen in de wachtkamer.

Herhaalrecepten gelieve niet aan de balie afgeven, hiervoor kunt u bellen met de praktijk of tijdens het bandje nummer 2 intoetsen voor het inspreken van een recept.

 

Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Update (01-04-2020)

Op de praktijk hebben wij nu de mogelijkheid tot beeldbellen. Wilt u hier gebruik van maken voor het beoordelen van bijvoorbeeld: huiduitslag, een plekje/bultje, keelklachten en nog meer klachten. Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk voor verdere informatie en u zich hiervoor laten inplannen op onze agenda.

UPDATE (15-03-2020) i.v.m. het CORONA-VIRUS (COVID-19)

Op advies van het RIVM, GGD en de beroepsgroep huisartsen is besloten om het fysieke contact met patiënten tot een minimum te beperken. Deze maatregel is genomen om het Corona-virus in te dammen en/of te vertragen.

Dit heeft gevolgen voor uw afspraken.

Alle afspraken die kunnen wachten tot na 1 april zullen tot nader order niet plaatsvinden. Staat er al een afspraak dan kunnen wij contact met u opnemen om deze te verzetten.

Spoedzorg blijft uiteraard gewaarborgd!

Voor de duidelijkheid geldt voor een ieder:

Heeft u verkoudheidsklachten, hoestklachten, neusverkoudheid en/of koorts komt u NIET naar de praktijk.

 BLIJF THUIS, VOORKOM CONTACTEN MET ANDEREN!!

U kunt in deze gevallen contact opnemen met de praktijk. Onze assistentes zullen uw klachten uitvragen en u zo goed mogelijk van de juiste adviezen voorzien.

Ook willen wij u vragen om uw recepten via onze receptenlijn te bestellen of via telefonisch contact met de assistente. Dus ook hiervoor NIET op de praktijk komen.

 

Kijk voor meer informatie over het Coronavirus op de volgende website:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Indien beoordeling nodig is kom dan NIET naar de praktijk maar neem met ons telefonisch contact op

Sinds 28 februari heeft de rijksoverheid een landelijk telefoonnummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Mentink. We hopen dat we u met deze site nog beter kunnen informeren over de praktijk. Naast alle informatie over onze praktijk treft u ook betrouwbare medische informatie en links naar sites met medische informatie aan. Kijkt u voor de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk even op Nieuws. Voor medische informatie over uw klacht(en) kunt u terecht op www.thuisarts.nl.

Afspraken

Voor het maken van een afspraak belt u tussen 8:00 en 10:00 uur naar 0545-471897. Luistert u naar het keuzemenu of bericht en maak de juiste keuze. Toets alleen een 1 bij Spoedgevallen die direct een arts behoeven. Voor uitslagen belt u tussen 11:00 en 12:30 uur. U kunt afspraken maken voor consulten, visites of het terugbelspreekuur. De assistente vraagt naar de reden van uw afspraakverzoek om in te kunnen schatten wat voor u de meest passende afspraak is: een consult op dezelfde dag, een telefonisch consult, een visite of eventueel een consult op een volgende dag. Bovendien noteert zij vast bij de afspraak de reden van uw komst, zodat dokter Pelkman of dokter van Balen zich goed kan voorbereiden op uw afspraak. Indien u de reden liever niet door wilt geven aan de assistentes kunt u dat aangeven. Komt u aan de balie om een afspraak te maken en wilt u uw klacht op die plaats liever niet bespreken, dan hebben wij een aparte ruimte waar dat kan.

Wij zijn als praktijk geaccrediteerd

Dit houdt in dat wij voldoen aan landelijke vastgestelde normen en gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Uw mening blijft dus voor ons van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren.

Bij Spoed

0545-471897
keuze 1
Voor herhaalrecepten keuze 2

Huisartsenpraktijk Mentink
Bartelinksgang 5
7151 CV Eibergen
Telefoon: 0545-471897
Receptenlijn:
via het hoofdnummer
Fax: 0545-477259