In deze brief wil ik mijn vertrek als huisarts uit Eibergen aankondigen.

Het spijt me u te moeten meedelen dat ik per heden mijn werkzaamheden als huisarts in onze praktijk ga beëindigen. De praktijk wordt voortgezet door mijn vrouw en collega dokter Pelkman. Dit met ondersteuning van een waarnemend huisarts. Voor u zal er verder niets veranderen , u blijft ingeschreven in dezelfde praktijk.
U hebt waarschijnlijk de afgelopen 2 jaar gemerkt dat ik enkele perioden afwezig of minder werkzaam ben geweest in de praktijk. Ik hoop dat u mij vergeeft dat dit mogelijk onduidelijkheid en onrust heeft veroorzaakt.

De redenen voor mijn vertrek zijn noodgedwongen en van persoonlijke aard. Ik heb jarenlang met veel plezier gewerkt en had een zeer fijne groep patiënten en collega’s, waarvoor ik altijd met liefde klaar stond en naar mijn beste vermogen heb gehandeld. Toch heeft mijn beroep een keerzijde, die maakte, dat ik als mens steeds minder perspectief zag mijn werkzaamheden vol te kunnen blijven houden. Het is voor mij geen makkelijke beslissing geweest de knoop door te hakken om te stoppen als huisarts.

De laatste jaren krijgt de huisartsenzorg, overheidswege in hoog tempo méér taken toegeschoven, dan waar we ons tijdig op kunnen aanpassen. Daarbij moet, door tekorten op de arbeidsmarkt, ook in de huisartsenzorg met minder mensen meer werk geleverd worden. Daarom voelt het ook vreemd, richting collega’s en patiënten te moeten afhaken. Toch vraag ik hiervoor uw begrip.

Ik merk dat deze beslissing mij goed doet en een fris perspectief biedt. Ik zal me blijven inzetten voor de gezondheidszorg, om zo op een andere manier nog veel voor patiënten te kunnen betekenen.

Ik heb vertrouwen in de voortzetting van de praktijk door onze assistentes en mijn partner met ondersteuning van een waarnemend huisarts. Ik weet dat uw gezondheid bij hun in goede handen blijft. Zij zullen hun best doen u de goede kwaliteit huisartsenzorg te bieden die u verdient. Dit in samenwerking met collega’s in Eibergen en Achterhoek. Met betrekking tot de naam van de praktijk blijft deze nu nog hetzelfde. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn hoort u dat ter zijner tijd.

Hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat u me in de afgelopen 9 jaar heeft gegeven, waardoor ik mogelijk iets voor u heb mogen betekenen. Zorg goed voor uzelf en uw omgeving. Dan wil ik u als laatste nog veel geluk en gezondheid toewensen.

Met vriendelijke groet,
drs. Leon F. Mentink