Waarnemer Dr. Westenberg en wisseling vrije middag

In verband met tijdelijke afwezigheid Dr. Mentink neemt collega huisarts Corien Westenberg waar. Huisarts Corien Westenberg zal bij ons werkzaam zijn op de dinsdag. Hierdoor vindt ook een wisseling plaats in onze vrije middag, deze zal verplaatsen van de dinsdagmiddag...

NO-SHOW tarief

Helaas merken wij op dat er vaker patiënten niet verschijnen zonder bericht op hun gemaakte afspraak. Met ingang van 1 januari 2018 heeft het LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) hiervoor een ‘no-show tarief’ ingevoerd. Om het niet verschijnen op...

Drukte in de Huisartsenpraktijk

Het komt steeds vaker voor dat men dagen moet wachten op een afspraak voor het spreekuur. En ook telefonisch contact met de praktijk kan soms pas een dag later plaats vinden. Waarom is dat zo? We hebben er jaren lang alles aan gedaan om het te voorkomen. Bovenop...

Plastablet hydrochloorthiazide en huidkanker

Langdurig gebruik van dit middel geeft iets meer kans op huidkanker. Als u meerdere jaren hydrochloorthiazide gebruikt, is uw huid gevoeliger voor zonschade. Dat blijkt uit onderzoek. U heeft dan iets meer kans op huidkanker. Het gaat hierbij om huidkanker, die goed...

Vakantie 2019

Voorjaarsvakantie         18 februari t/m 22 februari Meivakantie                   3 juni t/m 7 juni Zomervakantie              15 juli t/m 2 augustus Herfstvakantie               21 oktober t/m 18 oktober